Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. kadr i płac

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, ze zmianami)

 

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 

 

STANOWISKO

PODINSPEKTOR DS. KADR I PŁAC

 

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

2) wiedza i znajomość przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem jednostki administracji publicznej,

3) znajomość przepisów płacowych oraz ZUS,

4) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo – płacowych, „Płatnik”,

5) co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku ds. kadr i płac,

6) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,

7) gotowość podjęcia pracy od 12.01.2009 r.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe: znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

 

  1. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku :

1)      prowadzenie kadr i płac oraz dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz jednostek organizacyjnych: Biblioteki Publicznej w Nekli, Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz Przedszkola w Nekli,

2)      sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS-u, US, PFRON-u,

3)      sporządzanie sprawozdań dot. wynagrodzeń,

4)      wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

 

  1. Wymiar czasu pracy – pół etatu

 

  1.  Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego (druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: nekla.nowoczesnagmina.pl) 

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

7)      orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

      6.   Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :

1)      napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,

2)      wskazaniem nazwy stanowiska pracy

 

      Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką  pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla  w  terminie  do dnia  02.01.2009 r.

 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

      7.   Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

      8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu
            05.01.2009 r.

 

      9.   Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną.

        

Burmistrz

 

Roman Grychowski                                   

Załączniki

kwestionariusz osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-12-15 09:00:01
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-12-15 09:01:45
Ostatnia zmiana:2008-12-15 09:04:02
Ilość wyświetleń:1936
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij