Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko księgowy/a w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli

BURMISTRZ  MIASTA I GMINY NEKLA

 

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593, ze zmianami)

 

OGŁASZA  NABÓR  NA 

 

 

STANOWISKO

 KSIĘGOWY/A

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nekli

 

1. Wymagania niezbędne :

1) wykształcenie wyższe ekonomiczne,

2) wiedza i znajomość przepisów w zakresie:

a)      samorządu gminnego,

b)      postępowania administracyjnego,

c)      ustawy o finansach publicznych,

d)      ustawy o rachunkowości,

e)      przepisów płacowych,

f)        przepisów ZUS,

3) biegła znajomość pracy na komputerze,

4) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo – płacowych, „Płatnik”,

5) systematyczność,

6) staż pracy: minimum 3 – letnia praktyka w księgowości,

7) gotowość podjęcia pracy od 02.01.2009 r.

 

 

2. Wymagania dodatkowe: znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

Zadania podstawowe:

 

1)      prowadzenie rachunkowości w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie: wydatków rzeczowych, płacowych,

4)      prowadzenie i ciągłe aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji,

5)      prowadzenie spraw kadrowo – płacowych pracowników MGOPS w Nekli.

 

4. Wymiar czasu pracy – pół etatu

 

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne :

1)      list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      oryginał kwestionariusza osobowego ( druk kwestionariusza jest umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: http://nekla.nowoczesnagmina.pl   

4)      kserokopie świadectw pracy,

5)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach,

7)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne,

9)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zmianami) – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

 

6. Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z :

1)      napisem: „Nabór na wolne stanowisko pracy”,

2)      wskazaniem nazwy stanowiska pracy

 

      Należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla bądź przesłać przesyłką pocztową na adres : Urząd Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla  w  terminie  do dnia  15.12.2008 r.

 

O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. 

 

7. Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 

8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla w dniu 16.12.2008 r.

 

9. Konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się :

1)      wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)      postępowanie sprawdzające wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)     ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b)     rozmowę kwalifikacyjną.

        

Burmistrz

Roman Grychowski

Załączniki

kwestionariusz osobowy (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-11-27 12:19:28
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-11-27 12:27:11
Ostatnia zmiana:2008-11-27 12:27:52
Ilość wyświetleń:1852
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij